PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Aktualności

Zarządzenie JM Rektora

z dn. 20 stycznia 2022 r.

Zarządzenie JM Rektora
Zarządzenie JM Rektora
Zarządzenie JM Rektora
z dn. 13 stycznia 2022 r.
Życzenia dla Studentów
Życzenia dla Studentów
Z okazji Nowego Roku
Zarządzenie JM Rektora
odnośnie wyjazdów i przyjazdów zagranicznych
Więcej aktualności

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

14 dostępnych kierunków
13208 absolwentów
22 lata działania uczelni