PWSZ na Facebooku Helpdesk

Aktualności

Plany zajęć / semestr letni / 2020/21

dla wszystkich roczników filologii

Plany zajęć / semestr letni / 2020/21

Sekretariat ILS

W dniach 1 - 8 marca 2021 r.

Sekretariat ILS
V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
"Nauka-Talent-Pasja" - 15.04.2021 r.
Zebranie wykładowców ILS
Zebranie wykładowców ILS
Podsumowanie semestru zimowego 2020/21
Komunikat o nauce i pracy zdalnej
z dn. 18 lutego 2021 r.
Harmonogram sesji zimowej 2020/21
Pracownia Języków Specjalistycznych i Komunikacji
Harmonogram sesji zimowej 2020/21
Harmonogram sesji zimowej 2020/21
dla wszystkich roczników filologii
Więcej aktualności

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

17 dostępnych kierunków
12816 absolwentów
21 lat działania uczelni