PWSZ na Facebooku

Aktualności

Komunikat o nauce zdalnej

z dn. 23 listopada 2020 r.

Konsultacje wykładowców ILS

w semestrze zimowym / roku akademickiego 2020/21

Konsultacje wykładowców ILS

Ankieta

dla studentów I roku wszystkich kierunków

Ankieta
Stypendia
Odbiór decyzji administracyjnych
Uwaga Studenci I roku,
Uwaga Studenci I roku,
w najbliższych dniach przesłane zostaną mailowo hasła dostępu do USOS-a,
Więcej aktualności

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

17 dostępnych kierunków
12816 absolwentów
21 lat działania uczelni