PWSZ na Facebooku

Aktualności

Uwaga Studenci I roku filologii

W dokumentacji praktyk można znaleźć Aneks do Programu praktyki ogólnofilologicznej.

Uwaga Studenci I roku filologii

Odpłatne udostępnianie Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)

Dotyczy studentów i innych zainteresowanych osób

Odpłatne udostępnianie Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)

Do Studentów II roku filologii angielskiej

Uwaga Studenci II roku filologii angielskiej (ścieżka dyplomowania nauczycielska)

Do Studentów II roku filologii angielskiej

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

17 dostępnych kierunków
12816 absolwentów
21 lat działania uczelni