PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
07 kwietnia 2020

Ankiety online

Ankiety online

Szanowni Państwo,
Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie realizuje międzynarodowe badanie o zdalnym nauczaniu. Zwracamy się do środowiska nauczycieli akademickich z prośbą o wypełnienie on-line kwestionariusza ankiety. Mamy nadzieję, że po zakończeniu niespokojnego czasu panującej epidemii, uzyskane wyniki badań pozwolą opracować rekomendacje dla systemów oświaty.

LINKI NAJPIERW ZAZNACZAMY W CAŁOŚCI, A NASTĘPNIE KOPIUJEMY (CTRL+C) W MIEJSCE, GDZIE WPISUJMEY ADRESY STRON INTERNETOWYCH (CTRL+V)

Zapraszamy:
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhH6uzP732nCdu9mLE_JNEwLKuLcT92ER9OSjHzTQ628zsog/viewform?usp=sf_link

Równocześnie zapraszamy do badań studentów, tym samym zwracamy się z prośbą o udostępnienie poniższego linku studentom/uczniom, jak i wszystkim znanym młodym osobom. Poruszany w niej problem dotyczy naszej kondycji psychicznej w czasie pandemii, z uwzględnieniem osób na kwarantannach.
Zapraszamy:
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYlprTVdyeuyQyD2XCUUeNdbjrim5ndlmnML5gKhgsDopHog/viewform?usp=sf_link

Ostatni problem badawczy kierujemy do uczniów i studentów w zakresie zdalnego nauczania.Zapraszamy:
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9hgAOzZWh_dMzUJh1JKM9ybHb-jmHfO5_L8jbw_56HVngDQ/viewform?usp=sf_link

Czas wypełnienia kwestionariusza - ok. 10 minut.

Wdzięczna za pomoc,
serdecznie pozdrawiam.

Dorota Hrycak
Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie