PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Rodzaj studiów: doskonalące
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 200 godzin

Cel studiów:

 • absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych
 • absolwent jest przygotowany do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.

Kwalifikacje i umiejętności:

Absolwent:

 • zna podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego
 • zna instytucje bezpieczeństwa publicznego i ich zadania
 • potrafi planować, organizować i koordynować zadania bezpieczeństwa publicznego
 • potrafi wdrażać procedury reagowania kryzysowego w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach kryzysowych
 • potrafi posługiwać się właściwymi systemami informatycznymi
 • zna mechanizmy psychologiczne rządzące sytuacją kryzysową
 • zna zasady opracowywania zarządzeń, wytycznych i decyzji w zakresie ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Przykładowe miejsca pracy:

 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centra i zespoły zarządzania kryzysowego
 • Policja
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Straż Graniczna
 • specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
 • Siły Zbrojne (Narodowe Siły Rezerwowe).

Przykładowe stanowiska:

 • funkcjonariusz
 • specjalista ds. planowania i realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej
 • doradca w sztabach kryzysowych specjalista ds. zarządzania kryzysowego
 • specjalista ds. zapobiegania sytuacjom kryzysowym
 • koordynator działań ratowniczych
 • specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

Wymagania kwalifikacyjne: absolwent studiów licencjackich lub  magisterskich.

Planowane rozpoczęcie i zakończenie studiów: październik 2015 - czerwiec 2016

Cena za semestr: 950,00 zł

Pliki do pobrania