PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Charakterystyka lektoratów

Nasza oferta obejmuje dwa nurty kształcenia językowego.

Pierwszym z nich jest kształcenie do celów zawodowych, które wpisuje się w praktyczny profil kształcenia Uczelni. Ten typ kształcenia językowego charakteryzuje silne nastawienie na potrzeby studenta związane z podjęciem pracy w danym zawodzie, z uwzględnieniem odpowiednich form i metod pracy nad elementami danej odmiany języka zawodowego. W czasie prowadzonych zajęć studenci są zapoznawani z zawodowym językiem angielskim, dzięki czemu uzyskują doskonałe przygotowanie do realizacji przyszłych obowiązków zawodowych w międzynarodowym środowisku czy prowadzenia komunikacji w języku obcym wymaganej przez polskiego pracodawcę.

Drugim obszarem działalności jest nauczanie języka angielskiego w jego ogólnej odmianie. Stosujemy do tego celu różnorodne metody i techniki nauczania, korzystamy z angażujących materiałów dotyczących aktualnych zagadnień, pracujemy w oparciu o źródła prasy, Internetu i telewizji. Naszym nadrzędnym celem jest rozwijanie u studentów umiejętności komunikacyjnych możliwych do wykorzystania w codziennych sytuacjach i ogólnych dziedzinach życia, nie zaniedbując przy tym pozostałych sprawności językowych, czyli słuchania, pisania i czytania.

Organizujemy również wydarzenia językowe spoza planu zajęć obowiązkowych, w których każdy student może wziąć udział. Należą do nich specjalistyczne kursy językowe, kursy wyrównawcze, warsztaty języka zawodowego, konkursy językowe, jak również ciekawe formy integracji środowiska akademickiego pod postacią spotkań międzykulturowych czy karaoke.

Wszyscy nasi wykładowcy posiadają doskonałe kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w zawodzie, które stale poszerzają poprzez uczestnictwo w różnych formach kształcenia ustawicznego.