PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Charakterystyka studiów

Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Istotą studiów jest praktyczne przygotowanie studentów, zarówno pod względem umiejętności czysto językowych, jak i znajomości kultury i obyczajów innych krajów. Podstawowym celem kształcenia w obszarze studiów lingwistycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w tych gałęziach gospodarki i usług, gdzie niezbędna jest znajomość języków obcych. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oferujemy następujący kierunek studiów - Filologia.