PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
27 marca 2020

Dotyczy wsparcia dla studentów

Dotyczy wsparcia dla studentów

Informacja o możliwości wsparcia dla studentów PWSZ w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019)

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, może ubiegać się o zapomogę z Funduszu Stypendialnego.
Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców z powodu epidemii.
W celu złożenia wniosku o zapomogę należy pobrać ze strony internetowej uczelni formularz ( Dla studentów → Przewodnik studenta → Stypendia → Załącznik nr 10). Formularz należy wypełnić i wraz z dokumentami potwierdzającym zaistniałe problemy dochodowe wysłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres: stypendia@pwsz.edu.pl . Oryginały wniosku i dokumentów należy wysłać niezwłocznie do Uczelni za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, pokój 314.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Informacja o zgłaszaniu zaistniałych zmian dochodowych mogących wpłynąć na wysokość przyznanych stypendiów socjalnych:

studentów, którzy mają przyznane stypendium socjalne, a nastąpiła u nich zmiana w wysokości dochodów, prosimy o kontakt i zgłaszanie oraz udokumentowanie tego faktu drogą elektroniczną na adres: stypendia@pwsz.edu.pl

Informacja dla studentów pobierających stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

studentów, którym wygasło lub wygasa ważność orzeczenia i otrzymali nowe, prosimy o wypełnienie na nowo wniosku o przyznanie stypendium i wraz z wystawionym orzeczeniem przesłanie w formie skanu drogą elektroniczną na adres: stypendia@pwsz.edu.pl.

Oryginały dokumentów należy wysłać niezwłocznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, pokój 314.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: stypendia@pwsz.edu.pl