PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
26 czerwca 2020

Gratulacje dla Pana dr. Leszka Szymańskiego

Gratulacje dla Pana dr. Leszka Szymańskiego
z okazji uzyskania tytułu naukowego doktora habilitowanego

Z wielką przyjemnością informuję, że nasz Kolega Pan dr Leszek Szymański uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Z tej okazji w imieniu całej społeczności Instytutu Lingwistyki Stosowanej składam Panu Doktorowi Habilitowanemu serdeczne gratulacje oraz życzenia pomyślności i dalszych sukcesów.
dr Aleksandra Wojciechowska
dyrektor ILS