PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje i dokumenty do pobrania

INSTYTUTOWI OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

mgr Karolina Stróżycka (ścieżka dyplomowania nauczycielska; instytucje o charakterze edukacyjnym)

karolina.strozycka@pwsz.edu.pl   Dyżur / semestr zimowy 2021/2022:

                                                 - on-line (przez MS Teams czat) w każdym terminie ustalonym wcześniej

                                                 - stacjonarnie: 

                                                   - 3 rok: poniedziałek: 9.30-10.00

                                                   - 2 rok: wtorek 20.40-21.00

 

mgr Małgorzata Janiszewska (ścieżki dyplomowania: filolog w biznesie, kulturowo-tłumaczeniowa)

malgorzata.janiszewska@pwsz.edu.pl

 

 

BIUR0 PRAKTYK 

Budynek główny PWSZ

Leszno ul. Mickiewicza 5; pokój 131 (parter); czynne: 8:00-11:30; 12:00-14:30

tel. 65 5296069, email: biuro.praktyk@pwsz.edu.pl

W BIURZE PRAKTYK każdy student PWSZ w Lesznie załatwi następujące sprawy:

1. (przed rozpoczęciem praktyki) otrzyma druki Porozumienia niezbędnego do realizacji każdej praktyki

2. (przed rozpoczęciem praktyki) odda jeden egzemplarz potwierdzonego przez Organizatora praktyki Porozumienia

3. (przed zakończeniem praktyki) otrzyma dwie ankiety ewaluacji praktyki niezbędne do zaliczenia

4. (po zakończeniu praktyki) odda Dziennik Praktyk wraz z wypełnionymi ankietami do wstępnej weryfikacji (sekretariaty Instytutów NIE przyjmują dzienników praktyk!)

 

DOKUMENTACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH - KIERUNEK: FILOLOGIA

ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją praktyki

Regulamin Praktyk PWSZ od roku akademickiego 2021/2022

KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK od roku akademickiego 2021/2022

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez studenta

DZIENNIK PRAKTYK ERASMUS (w języku angielskim)

 

Ścieżka dyplomowania NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2020/2021 – 2022/2023 – II rok; studia stacjonarne – tryb dzienny, tryb dla pracujących

 

ROZKŁAD godzin PRAKTYK dla cyklu 2020 - 2023

KARTA PRZEDMIOTU Praktyki dla cyklu 2020-2023

KARTY OBSERWACYJNE

PROGRAM PRAKTYKI OBSERWACYJNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI OBSERWACYJNEJ

PROGRAM PRAKTYKI U PEDAGOGA

DZIENNIK PRAKTYKI U PEDAGOGA

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2019/2020 – 2021/2022 - III ROK studia stacjonarne 

 

ROZKŁAD godzin praktyk dla cyklu 2019-2022 NAUCZYCIELSKA

KARTA przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA dla cyklu 2019-2022 ze zmianami

PROGRAM praktyki SAMODZIELNEJ sem 5

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ sem 5 

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, III rok, V semestr)

 

Dziennik praktyki samodzielnej i program praktyki 

Karta przedmiotu Praktyki dla cyklu kształcenia 2019-2022

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, II rok, III semestr, tryb stacjonarny i wieczorowy) 

 

Dziennik praktyki wstępnej obserwacyjnej i program praktyki

Karta przedmiotu Praktyka wstępna obserwacyjna dla cyklu kształcenia 2020-2023

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA (filologia hiszpańska, III rok, V semestr)

 

Dziennik praktyki samodzielnej i program praktyki

Karta przedmiotu Praktyki dla cyklu kształcenia 2019-2022

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA (filologia hiszpańska, II rok, III semestr)

 

Dziennik praktyki wstępnej obserwacyjnej i program praktyki

Karta przedmiotu Praktyka wstępna obserwacyjna dla cyklu kształenia 2020-2023