PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje i dokumenty do pobrania

INSTYTUTOWY OPIEKUN PRAKTYK:

mgr Karolina Stróżycka 

karolina.strozycka@pwsz.edu.pl   

Dyżur w semestrze letnim 2021/22: wtorki godz. 15.00-16.00 sala 413 lub w innym wcześniej ustalonym terminie. Można się kontaktować również przez czat MS Teams.

 

BIUR0 PRAKTYK 

Budynek główny PWSZ

Leszno ul. Mickiewicza 5; pokój 131 (parter); czynne: 8:00-11:30; 12:00-14:30

tel. 65 5296069, email: biuro.praktyk@pwsz.edu.pl

W BIURZE PRAKTYK każdy student PWSZ w Lesznie załatwi następujące sprawy:

1. (przed rozpoczęciem praktyki) otrzyma druki Porozumienia niezbędnego do realizacji każdej praktyki

2. (przed rozpoczęciem praktyki) odda jeden egzemplarz potwierdzonego przez Organizatora praktyki Porozumienia

3. (przed zakończeniem praktyki) otrzyma dwie ankiety ewaluacji praktyki niezbędne do zaliczenia

4. (po zakończeniu praktyki) odda Dziennik Praktyk wraz z wypełnionymi ankietami do wstępnej weryfikacji (sekretariaty Instytutów NIE przyjmują dzienników praktyk!)

 

DOKUMENTACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH - KIERUNEK: FILOLOGIA

ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją praktyki

Regulamin Praktyk PWSZ od roku akademickiego 2021/2022

KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK od roku akademickiego 2021/2022

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez studenta

DZIENNIK PRAKTYK ERASMUS (w języku angielskim)

 

Ścieżka dyplomowania NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2020/2021 – 2022/2023 – II rok; studia stacjonarne – tryb dzienny, tryb dla pracujących

 

ROZKŁAD godzin PRAKTYK dla cyklu 2020 - 2023

KARTA PRZEDMIOTU Praktyki dla cyklu 2020-2023

Program praktyki asystenckiej

Dziennik praktyki asystenckiej

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2019/2020 – 2021/2022 - III ROK studia stacjonarne 

 

ROZKŁAD godzin praktyk dla cyklu 2019-2022 NAUCZYCIELSKA

KARTA przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA dla cyklu 2019-2022 ze zmianami

Program praktyki samodzielnej semestr 6

Dziennik Praktyki samodzielnej semestr 6

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, III rok, VI semestr)

 

Karta przedmiotu praktyka 

Dziennik praktyki samodzielnej wraz z programem VI semestru

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, II rok, IV semestr, tryb stacjonarny i wieczorowy) 

 

Karta przedmiotu Praktyka wdrożeniowa asystencka
Dziennik praktyki wdrożeniowej asystenckiej wraz z programem praktyki IV semestru 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA (filologia hiszpańska, III rok, VI semestr)

 

Karta przedmiotu praktyka
Dziennik praktyki samodzielnej wraz z programem VI semestru 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA (filologia hiszpańska, II rok, IV semestr)

 

Karta przedmiotu Praktyka asystencka wdrożeniowa
Dziennik praktyki asystenckiej wdrożeniowej wraz z programem praktyki IV semestru