PWSZ na Facebooku Helpdesk

Informacje i dokumenty do pobrania

INSTYTUTOWI OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

mgr Karolina Stróżycka (ścieżka dyplomowania nauczycielska; instytucje o charakterze edukacyjnym)

karolina.strozycka@pwsz.edu.pl

mgr Małgorzata Janiszewska (ścieżki dyplomowania: filolog w biznesie, j. angielski w biznesie, kulturowo-tłumaczeniowa, hispanista w obsłudze turystyczno-hotelarskiej)

malgorzata.janiszewska@pwsz.edu.pl

 

 

BIURO PRAKTYK

Budynek główny PWSZ

Leszno ul. Mickiewicza 5; pokój 131 (parter); czynne: 7.00 - 14.30

tel. 65 5296069, email: biuro.praktyk@pwsz.edu.pl

W BIURZE PRAKTYK każdy student PWSZ w Lesznie załatwi następujące sprawy:

1. (przed rozpoczęciem praktyki) otrzyma dwa egzemplarze Porozumienia niezbędnego do realizacji każdej praktyki

2. (przed rozpoczęciem praktyki) odda jeden egzemplarz potwierdzonego przez Organizatora praktyki Porozumienia

3. (przed zakończeniem praktyki) otrzyma dwie ankiety ewaluacji praktyki niezbędne do zaliczenia

4. (po zakończeniu praktyki) odda Dziennik Praktyk wraz z wypełnionymi ankietami do wstępnej weryfikacji (sekretariaty Instytutów NIE przyjmują dzienników praktyk!)

 

DOKUMENTACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH - KIERUNEK: FILOLOGIA

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Regulamin Praktyk PWSZ od 2016-2017

KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK FILOLOGIA

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez studenta

DZIENNIK PRAKTYK ERASMUS (w języku angielskim)

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2019/2020 – 2021/2022 - II ROK studia stacjonarne 

AKTUALIZACJA: 22.10.2020 

KARTA PRZEDMIOTU dla cyklu 2019/2020 - 2021/2022

ROZKŁAD godzin PRAKTYK dla cyklu 2019/2020 – 2021/2022

PROGRAM praktyki OBSERWACYJNEJ

DZIENNIK praktyki OBSERWACYJNEJ

KARTY OBSERWACJI

PROGRAM praktyki U PEDAGOGA

DZIENNIK praktyki U PEDAGOGA

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: NAUCZYCIELSKA – język angielski

1) Dla cyklu kształcenia 2018/2019 – 2020/2021 - III ROK studia stacjonarne 

KARTA PRZEDMIOTU dla cyklu kształcenia 2018/2019 – 2020/2021  

ROZKŁAD godzin PRAKTYK dla cyklu kształcenia 2018/2019 – 2020/2021

PROGRAM praktyki SAMODZIELNEJ dydaktyczno-wychowawczej SEMESTR 5

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ dydaktyczno-wychowawczej SEMESTR 5

PROGRAM praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes

PROGRAM praktyki biznesowej SZKOŁA+BIZNES

DZIENNIK praktyki biznesowej SZKOŁA+BIZNES

 

 

UZUPEŁNIENIE PRAKTYKI SAMODZIELNEJ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W SEMESTRZE V (zimowym) 2020/2021: 18.01.2021-23.02.2021

 

Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 grudnia 2020 r. ws standardu kształcenia nauczycieli w roku akademickim 2020-2021

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ część 2 styczeń-luty

ANEKS do PROGRAMU praktyki SAMODZIELNEJ styczeń-luty

ARKUSZ EWALUACJI lekcji i ocena praktykanta DO EDYCJI

ANEKS do programu praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes styczeń-luty

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes styczeń-luty

 

 

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE, J. ANGIELSKI W BIZNESIE, KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA, HISPANISTA W OBSŁUDZE HOTELARSK0 - TURYSTYCZNEJ

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE

Karta przedmiotu dla cyklu kształcenia 2018/2019 -2020/2021

Rozkład godzin praktyk

Program praktyk semestru V

Dziennik praktyk (800 godz)

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: HISPANISTA W OBSŁUDZE HOTELARSKO - TURYSTYCZNEJ

Karta przedmiotu praktyka zawodowa dla cyklu kształcenia 2018/2019- 2020/2021

Rozkład godzin praktyk 

Program praktyk semestru V

Dziennik praktyk ( 800 godz.)

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE

Karta przedmiotu Praktyka zawodowa dla cyklu kształcenia: 2019/2020- 2021/2022

Rozkład godzin praktyk dla 960 godzin praktyk

Program praktyki III semestru

Dziennik praktyk (960 godz.)

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA

Karta Przedmiotu Praktyki zawodowe dla cyklu kształcenia 2019/2020-2021/2022

Rozkład godzin praktyk dla 960 godzin praktyk

Program praktyki III semestru

Dziennik praktyk (960 godz.)