PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje i dokumenty do pobrania

INSTYTUTOWI OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

mgr Karolina Stróżycka (ścieżka dyplomowania nauczycielska; instytucje o charakterze edukacyjnym)

karolina.strozycka@pwsz.edu.pl   Dyżur / semestr zimowy 2021/2022:

                                                 - on-line (przez MS Teams czat) w każdym terminie ustalonym wcześniej;

                                                 - stacjonarnie: termin będzie podany w październiku

 

mgr Małgorzata Janiszewska (ścieżki dyplomowania: filolog w biznesie, j. angielski w biznesie, kulturowo-tłumaczeniowa, hispanista w obsłudze turystyczno-hotelarskiej)

malgorzata.janiszewska@pwsz.edu.pl

 

 

BIUR0 PRAKTYK 

Budynek główny PWSZ

Leszno ul. Mickiewicza 5; pokój 131 (parter); czynne: 8:00-11:30; 12:00-14:30

tel. 65 5296069, email: biuro.praktyk@pwsz.edu.pl

W BIURZE PRAKTYK każdy student PWSZ w Lesznie załatwi następujące sprawy:

1. (przed rozpoczęciem praktyki) otrzyma druki Porozumienia niezbędnego do realizacji każdej praktyki

2. (przed rozpoczęciem praktyki) odda jeden egzemplarz potwierdzonego przez Organizatora praktyki Porozumienia

3. (przed zakończeniem praktyki) otrzyma dwie ankiety ewaluacji praktyki niezbędne do zaliczenia

4. (po zakończeniu praktyki) odda Dziennik Praktyk wraz z wypełnionymi ankietami do wstępnej weryfikacji (sekretariaty Instytutów NIE przyjmują dzienników praktyk!)

 

DOKUMENTACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH - KIERUNEK: FILOLOGIA

ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją praktyki

Regulamin Praktyk PWSZ od roku akademickiego 2021/2022

KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK od roku akademickiego 2021/2022

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez studenta

DZIENNIK PRAKTYK ERASMUS (w języku angielskim)

 

Ścieżka dyplomowania NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2020/2021 – 2022/2023 – II rok; studia stacjonarne – tryb dzienny, tryb dla pracujących

 

ROZKŁAD godzin PRAKTYK dla cyklu 2020 - 2023

KARTA PRZEDMIOTU Praktyki dla cyklu 2020-2023

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2019/2020 – 2021/2022 - III ROK studia stacjonarne 

 

ROZKŁAD godzin praktyk dla cyklu 2019-2022 NAUCZYCIELSKA

KARTA przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA dla cyklu 2019-2022 ze zmianami

PROGRAM praktyki SAMODZIELNEJ sem 5

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ sem 5 

 

 

 

 

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE, J. ANGIELSKI W BIZNESIE, KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA, HISPANISTA W OBSŁUDZE HOTELARSK0 - TURYSTYCZNEJ

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, III rok)

 

Rozkład godzin praktyk

Karta przedmiotu NOWA Praktyki zawodowe

Program praktyk dla filolog w biznesie 800 godzin

Program praktyki VI semestru dla filolog w biznesie

Dziennik praktyk dla filolog w biznesie 800 godzin 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: HISPANISTA W OBSŁUDZE HOTELARSKO - TURYSTYCZNEJ (filologia hiszpańska, III rok)

 

Rozkład godzin praktyk

Karta przedmiotu NOWA Praktyki zawodowe

Program praktyk dla ścieżki dyplomowania hotelarsko - turystycznej 800 godzin

Program praktyki VI semestru dla ścieżki dyplomowania hotelarsko-turystycznej

Dziennik praktyk dla hispanista w obsłudze hotelarsko - turystycznej 800 godzin 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, II rok)

 

Karta przedmiotu Praktyki

Program praktyk dla fil. biz. 960 godzin

Program praktyki IV semestru

Dziennik praktyk dla fil. biz. 960 godzin

Rozkład godzin praktyk dla fil.biz. 960 godzin 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA (filologia hiszpańska, II rok)

 

Karta przedmiotu Praktyki

Program praktyk dla kult.- tłum. 960 godzin

Program praktyki IV semestru

Dziennik praktyk dla kult.-tłum. 960 godzin

Rozkład godzin praktyk dla kult.-tłum. 960 godzin