PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje i dokumenty do pobrania

INSTYTUTOWI OPIEKUNOWIE PRAKTYK:

mgr Karolina Stróżycka (tryb dzienny, ścieżka dyplomowania nauczycielska; instytucje o charakterze edukacyjnym)

karolina.strozycka@pwsz.edu.pl

mgr Małgorzata Janiszewska (tryb dla pracujących, ścieżki dyplomowania: filolog w biznesie, j. angielski w biznesie, kulturowo-tłumaczeniowa, hispanista w obsłudze turystyczno-hotelarskiej)

malgorzata.janiszewska@pwsz.edu.pl

 

 

BIUR0 PRAKTYK 

Budynek główny PWSZ

Leszno ul. Mickiewicza 5; pokój 131 (parter); czynne: 8:00-11:30; 12:00-14:30

tel. 65 5296069, email: biuro.praktyk@pwsz.edu.pl

W BIURZE PRAKTYK każdy student PWSZ w Lesznie załatwi następujące sprawy:

1. (przed rozpoczęciem praktyki) otrzyma druki Porozumienia niezbędnego do realizacji każdej praktyki

2. (przed rozpoczęciem praktyki) odda jeden egzemplarz potwierdzonego przez Organizatora praktyki Porozumienia

3. (przed zakończeniem praktyki) otrzyma dwie ankiety ewaluacji praktyki niezbędne do zaliczenia

4. (po zakończeniu praktyki) odda Dziennik Praktyk wraz z wypełnionymi ankietami do wstępnej weryfikacji (sekretariaty Instytutów NIE przyjmują dzienników praktyk!)

 

DOKUMENTACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH - KIERUNEK: FILOLOGIA

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Regulamin Praktyk PWSZ od 2016-2017

KIERUNKOWY REGULAMIN PRAKTYK

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy

Ankieta PWSZ oceny praktyki zawodowej przez studenta

DZIENNIK PRAKTYK ERASMUS (w języku angielskim)

 

 

Dla cyklu kształcenia 2020/2021 – 2022/2023 

I ROK; ZAKRES JĘZYKA:  angielski i hiszpański

studia stacjonarne: tryb dzienny, tryb dla pracujących

 

ROZKŁAD godzin PRAKTYK dla cyklu 2020 - 2023

KARTA PRZEDMIOTU Praktyki dla cyklu 2020-2023

PROGRAM praktyki OGÓLNOFILOLOGICZNEJ

DZIENNIK praktyki OGÓLNOFILOLOGICZNEJ

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: NAUCZYCIELSKA – język angielski

Dla cyklu kształcenia 2019/2020 – 2021/2022 - II ROK studia stacjonarne 

 

ROZKŁAD godzin praktyk dla cyklu 2019-2022 NAUCZYCIELSKA

KARTA PRZEDMIOTU Praktyki NOWA dla cyklu 2019-2022

PROGRAM praktyki ASYSTENCKIEJ

DZIENNIK praktyki ASYSTENCKIEJ

 

 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: NAUCZYCIELSKA – język angielski

1) Dla cyklu kształcenia 2018/2019 – 2020/2021 - III ROK studia stacjonarne 

 

 

ROZKŁAD godzin praktyk NOWY dla cyklu kształcenia 2018 - 2021NAUCZYCIELSKA

KARTA PRZEDMIOTU Praktyki NOWA dla cyklu kształcenia 2018 - 2021  

PROGRAM praktyki SAMODZIELNEJ dydaktyczno-wychowawczej SEMESTR 6

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ dydaktyczno-wychowawczej SEMESTR 6

PROGRAM praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes SEMESTR 6

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes SEMESTR 6

DZIENNIK praktyki biznesowej SZKOŁA+BIZNES

 

 

UZUPEŁNIENIE PRAKTYKI SAMODZIELNEJ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W SEMESTRZE V (zimowym) 2020/2021: 18.01.2021-23.02.2021

 

Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 grudnia 2020 r. ws standardu kształcenia nauczycieli w roku akademickim 2020-2021

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ część 2 styczeń-luty

ANEKS do PROGRAMU praktyki SAMODZIELNEJ styczeń-luty

ARKUSZ EWALUACJI lekcji i ocena praktykanta DO EDYCJI

ANEKS do programu praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes styczeń-luty

DZIENNIK praktyki SAMODZIELNEJ szkoła+biznes styczeń-luty

 

 

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE, J. ANGIELSKI W BIZNESIE, KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA, HISPANISTA W OBSŁUDZE HOTELARSK0 - TURYSTYCZNEJ

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, III rok)

 

Rozkład godzin praktyk

Karta przedmiotu NOWA Praktyki zawodowe

Program praktyk dla filolog w biznesie 800 godzin

Program praktyki VI semestru dla filolog w biznesie

Dziennik praktyk dla filolog w biznesie 800 godzin 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: HISPANISTA W OBSŁUDZE HOTELARSKO - TURYSTYCZNEJ (filologia hiszpańska, III rok)

 

Rozkład godzin praktyk

Karta przedmiotu NOWA Praktyki zawodowe

Program praktyk dla ścieżki dyplomowania hotelarsko - turystycznej 800 godzin

Program praktyki VI semestru dla ścieżki dyplomowania hotelarsko-turystycznej

Dziennik praktyk dla hispanista w obsłudze hotelarsko - turystycznej 800 godzin 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: FILOLOG W BIZNESIE (filologia angielska, II rok)

 

Karta przedmiotu Praktyki

Program praktyk dla fil. biz. 960 godzin

Program praktyki IV semestru

Dziennik praktyk dla fil. biz. 960 godzin

Rozkład godzin praktyk dla fil.biz. 960 godzin 

 

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: KULTUROWO - TŁUMACZENIOWA (filologia hiszpańska, II rok)

 

Karta przedmiotu Praktyki

Program praktyk dla kult.- tłum. 960 godzin

Program praktyki IV semestru

Dziennik praktyk dla kult.-tłum. 960 godzin

Rozkład godzin praktyk dla kult.-tłum. 960 godzin