PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Komunikacja biznesowa w języku angielskim

Rodzaj studiów: doskonalące
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 192

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w środowisku biznesowym, w którym niezbędna jest biegła znajomość języków obcych oraz podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i prawa.

Studia podnoszą kwalifikacje z zakresu wykorzystania języka obcego w sytuacjach zawodowych, takich jak: prowadzenie negocjacji i prezentacji biznesowych, udzielanie informacji o produktach i usługach, prowadzenie oraz tłumaczenie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, przygotowanie raportów ekonomicznych, obsługa programów użytkowych w języku angielskim.

Wymagania kwalifikacyjne

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem w środowisku biznesowym, w którym niezbędna jest znajomość´ języka angielskiego. Wymagane jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich oraz znajomość języka angielskiego na poziomie (B1 – matura podstawowa)

Planowane rozpoczęcie i zakończenie studiów: październik 2015 - czerwiec 2016

Cena za semestr: 1100,00 zł

Pliki do pobrania