PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
13 września 2021

Komunikat dotyczący kierunku Filologia

Komunikat dotyczący kierunku Filologia
na rok akademicki 2021/22

Szanowni Państwo,
drodzy kandydaci na studia na kierunek Filologia na rok akademicki 2021/22 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Uprzejmie informujemy, iż decyzją JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dniem 13 września 2021 r. zostaje zamknięta rekrutacja na kierunek Filologia.

Kierunek Filologia nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2021/22.

W przypadku gdybyście Państwo podjęli decyzję o wyborze innego kierunku uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym fakcie Biuro Rekrutacji w celu przeksięgowania opłaty rekrutacyjnej na inny kierunek.
W sytuacji rezygnacji ze studiów w naszej Uczelni prosimy o skierowanie pisma do Biura Rekrutacji o zwrot opłaty rekrutacyjnej.