PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Komunikaty ogólne

 

Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem w obrębie Uczelni znaleźć można na stronie głównej (www.pwsz.edu.pl), w zakładce 'Dla studentów'.

 

 

 

 

W semestrze letnim 2018/19 wprowadzony został system USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Jednym z jej elementów jest założenie dla wszystkich studentów uczelnianej poczty elektronicznej. W związku z tym studenci proszeni są o odbiór w sekretariacie Instytutu loginów i haseł do swojej poczty. Logowanie do poczty elektronicznej oraz indeksu elektronicznego odbywa się przez stronę: https://student.pwsz.edu.pl/.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że osoby, które uzyskają dobre i bardzo dobre oceny w semestrze zimowym i powtórzą taki sukces w semestrze letnim, mogą ubiegać się o stypendium JM Rektora

Jak otrzymać stypendium JM Rektora - sprawdź szczegóły

Informuję również, że Regulamin studiów znajduje się w kategorii - Dla studentów - Dokumenty do pobrania, w zakładce - Regulamin studiów. Prawa i obowiązki studenta są na stronach 7 - 13 Regulaminu. Informacje dotyczące zaliczeń oraz egzaminów znajdą Państwo na stronach 13 - 18.

Aleksandra Wojciechowska