PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Komunikaty ogólne

W poniższym linku znaleźć można komunikaty i zalecenia związane z koronawirusem:

https://pwsz.edu.pl/Covid_19_-_Zalecenia_i_wytyczne_dla_studentow,61976.html 

 

 

 

Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem w obrębie Uczelni znaleźć można na stronie głównej (www.pwsz.edu.pl), w zakładce 'Dla studentów'.

 

 

 

 

 

W semestrze letnim 2018/19 wprowadzony został system USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Jednym z jej elementów jest założenie dla wszystkich studentów uczelnianej poczty elektronicznej. W związku z tym studenci proszeni są o odbiór w sekretariacie Instytutu loginów i haseł do swojej poczty. Logowanie do poczty elektronicznej oraz indeksu elektronicznego odbywa się przez stronę: https://student.pwsz.edu.pl/.

 

 

 

Szanowni Państwo,

z radością pragnę poinformować o rozszerzeniu naszej sieci współpracy międzynarodowej o Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy). Podpisanie umowy w ramach Programu Erasmus+ było możliwe dzięki wsparciu międzynarodowego stowarzyszenia EXULANT z siedzibą w Pradze, a także wydatnej pomocy i kontaktom przyjaciela naszej uczelni Pastora Miroslava Jelinka.

Zawarte porozumienie w ramach Programu Erasmus+ umożliwi:

  • wyjazd studentom (kierunków pedagogika i filologia) na jedno lub dwu semestralne studia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Technicznego w Libercu - mobilność SMS,
  • wyjazd wykładowców (kierunków pedagogika i filologia) w celu przeprowadzenia zajęć (min. 8 godzin) na Wydziale Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Technicznego w Libercu - mobilność STA,
  • możliwość udziału w warsztatach, czy wydarzeniach typu International Week - mobilność STT,
  • a także przyjazdy czeskich studentów i wykładowców do Leszna.

Gorąco zachęcam do odwiedzenia strony Uniwersytetu Technicznego w Libercu: https://www.tul.cz/en/ oraz zapoznania się z załączonymi katalogami przedmiotów, które będą mogły być wybrane przez naszych studentów w czasie nauki w Czechach.

Załączniki: dokument 1

dokument 2

mgr Mikołaj Zgaiński

Kierownik
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
PWSZ w Lesznie

 

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że osoby, które uzyskają dobre i bardzo dobre oceny w semestrze zimowym i powtórzą taki sukces w semestrze letnim, mogą ubiegać się o stypendium JM Rektora

Jak otrzymać stypendium JM Rektora - sprawdź szczegóły

Informuję również, że Regulamin studiów znajduje się w kategorii - Dla studentów - Dokumenty do pobrania, w zakładce - Regulamin studiów. Prawa i obowiązki studenta są na stronach 7 - 13 Regulaminu. Informacje dotyczące zaliczeń oraz egzaminów znajdą Państwo na stronach 13 - 18.

Aleksandra Wojciechowska

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem w sprawie obowiązków pracowników oraz studentów PWSZ w Lesznie w zakresie bhp oraz nauki:

 

 

 

Z dniem 1 lipca 2018 r. KASA Uczelni nie będzie przyjmowała wpłat od studentów. Wszelkie opłaty student zobowiązany jest dokonywać na konto bankowe Uczelni.