PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
21 kwietnia 2021

Legitymacje studenckie

Legitymacje studenckie
Ważne bez konieczności przedłużania!

Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Nie ma konieczności osobistego stawiania się w Uczelni w celu przedłużania ważności legitymacji studenckiej.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii