PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Międzykulturowa komunikacja w biznesie

Rodzaj studiów: doskonalące
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 195

Studia doskonalące mające na celu:

 • poszerzenie wiedzy na temat specyfiki komunikacji kulturowej i międzykulturowej (interpersonalnej, grupowej, społecznej oraz masowej) w kontaktach ludźmi i instytucjami obszarów wielokulturowych,
 • umiejętność komunikacji międzykulturowej. Wiedza w zakresie zjawisk i procesów kulturowych oraz kulturotwórczych. Wiedza o różnorodnych językach wypowiedzi, procesach komunikacji, wykorzystaniu technologii w komunikacji, formach aktywności obywatelskiej, interpretowaniu faktów kulturowych,
 • poznanie uwarunkowań socjologicznych i psychologicznych komunikacji międzykulturowej,
 • poznanie elementów kultury prawnej, wchodzących w zakres kompetencji międzykulturowej, niezbędnej we wszelkich praktycznych działaniach: procesach negocjacji,  mediacji, jak również rekrutacji pracowników w obszarze działalności instytucji i firm międzynarodowych.

Absolwenci studiów zdobędą umiejętności z zakresu:

skutecznego komunikowania się z ludźmi i organizacjami z różnych kultur, profesjonalnej pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym, wiedzy niezbędnej dla  samodzielnych specjalistów komunikacji międzykulturowej, diagnozowania i usuwania konfliktów wynikających z międzynarodowego charakteru pracy przedsiębiorstw, przeprowadzenia kursów przygotowujących do pracy w instytucjach o międzynarodowym i międzykulturowym charakterze.

Sylwetka kandydata i wymagania kwalifikacyjne

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych, w szczególności: turystyki, hotelarstwa, filozofii, socjologii, historii, politologii, dziennikarstwa, administracji, ekonomii, prawa…;  
 • nauczycieli i wykładowców;
 • dziennikarzy;
 • pracowników urzędów samorządu lokalnego i administracji państwowej;
 • pracowników instytucji kultury;
 • członków fundacji i stowarzyszeń prowadzących współpracę międzynarodową z organizacjami o podobnym profilu działania;
 • biznesmenów działających w obszarze gospodarki międzynarodowej;
 • politycy;
 • wszystkich zainteresowaychi zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy i kompetencji z zakresu komunikacji między kulturami.

Cena za semestr: 850,00 zł

Planowane rozpoczęcie i zakończenie studiów: październik 2015 - czerwiec 2016

Pliki do pobrania