PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
22 czerwca 2020

Oświadczenie JM Rektora

Oświadczenie JM Rektora
W Uczelni, której patronem jest uchodźca Jan Amos Komeński

wielokrotnie podkreślaliśmy, iż obce są nam wszelkie działania i poglądy dyskryminujące LUDZI ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie czy orientację seksualną. Stąd też z głębokim niepokojem przyjęliśmy pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej niegodne wypowiedzi i ataki niektórych polityków na OSOBY LGBT. Solidaryzujemy się z wszystkimi, których godność została w ten sposób naruszona.

Maciej Pietrzak