PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
31 marca 2022

Podziękowania dla Pani Dyrektor

Podziękowania dla Pani Dyrektor
od zespołu ILS

Szanowna Pani Dyrektor,

dziękujemy za czas, w którym mogliśmy razem pracować w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Pani troska i zaangażowanie pozwoliły bezpiecznie i komfortowo realizować stawiane nam zadania. Byliśmy przez Panią Dyrektor zauważani i doceniani w pracy zawodowej. Dzięki Pani inicjatywom mogliśmy się angażować w wielorakie działania, takie jak konferencje podejmujące trudne tematy współczesnego świata, wykłady otwarte, czy pracę na rzecz środowisk lokalnych. Jesteśmy także wdzięczni, że mimo natłoku obowiązków i ogromu pracy związanej z prowadzeniem Instytutu, zawsze mogliśmy liczyć na zrozumienie i pomoc w zwykłych ludzkich sprawach.

Pani Dyrektor, składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wielu okazji do realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Wykładowcy Instytutu Lingwistyki Stosowanej