PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
04 marca 2020

"Pomost"

Program Mobilności Studentów i Pracowników

Program POMOST to program mobilności studentów i pracowników adresowany do studentów i pracowników uczelni będących członkami Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych i ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez uczestniczenie studentów w zajęciach oraz realizowanie zajęć przez pracowników w innej uczelni niż macierzysta.

Program POMOST umożliwia studentom kształcenie poza Uczelnią macierzystą, na wybranej przez siebie jednej z pięciu państwowych wyższych szkół zawodowych w Wielkopolsce (w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie lub Pile). Nauka w uczelni przyjmującej może trwać klika tygodni, semestr lub cały rok akademicki.

W Programie POMOST uczestniczą:

1)  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;

2)  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

3)  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;

4)  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

5)  Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile.

 

Studia na takim samym kierunku lub pokrewnym, w ramach Programu POMOST, może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów,
lecz nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu POMOST, studenci nie tracą prawa do pobierania stypendiów przyznanych im oraz wypłacanych przez uczelnię macierzystą.

 Rekrutacja studentów do programu POMOST odbywa się dwa razy w roku:

1)    od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na wyjazd w semestrze zimowym i na cały rok akademicki),

2)    od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na wyjazd w semestrze letnim).

Aby wziąć udział w procedurze kwalifikacyjnej, student składa do prorektora właściwego ds. kształcenia wniosek o uczestnictwo w Programie POMOST. Warunkiem dalszego procedowania wniosku jest uzyskanie zgody rektora uczelni macierzystej.

Pracownicy dydaktyczni mogą wyjechać do uczelni będącej członkiem ZWPUZ w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd pracownika dydaktycznego zatwierdza rektor. Pobyt pracownika w uczelni przyjmującej nie może trwać dłużej niż tydzień. Wymiar realizowanych zajęć w uczelni przyjmującej odpowiada liczbie zajęć, jaka byłaby realizowana w tym samym okresie w uczelni macierzystej. Proces rekrutacji pracowników ma charakter ciągły.  

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się  tutaj.

Zachęcamy do skorzystania z okazji! Zostań POMOST-owiczem!!!