PWSZ na Facebooku Helpdesk

Terminy rekrutacji

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

czynne:
poniedziałek-piątek 7:30 - 14:30

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz przesunięciem terminów tegorocznych matur  rekrutacja online na studia w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęła 1 lipca.

Rejestracja elektroniczna kandydatów:
I nabór – 01.07 – 04.09.2020 r.
II nabór – 07.09 – 09.10.2020 r.

Terminy składania dokumentów:
I nabór – 31.08 – 18.09.2020 r.
II nabór – do 16.10.2020 r.

Listy przyjętych:
I nabór – do 23.09.2020 r.
II nabór – do 19.10.2020 r.

Rejestrację internetową kandydata uznaje się wiążącą po:

- wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
- dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku studiów.
UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.