PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Władze Instytutu

dr Aleksandra Wojciechowska

Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej

aleksandra.wojciechowska@pwsz.edu.pl
alexandra@list.pl


pokój 520, budynek główny, ul. Mickiewicza 5

Wykształcenie:

  • UAM w Poznaniu  - Filologia romańska - mgr filologii romańskiej
  • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych  i Pedagogicznych

         Instytut Historii Sztuki – studia podyplomowe w zakresie wiedzy o sztuce

  • UAM w Poznaniu – Wydział Neofilologiczny – dr nauk humanistycznych w

         zakresie językoznawstwa stosowanego.        

Zainteresowania:

Francja, język francuski,  komunikacja interkulturowa,  zróżnicowanie kulturowe, dyplomacja i protokół dyplomatyczny, egzotyczne podróże (przede wszystkim Azja), film, literatura faktu, literatura psychologiczna.

dr Danuta Główka

Zastępca Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej

Kierownik Kierunku Filologia

danuta.glowka@pwsz.edu.pl

pokój 519, budynek główny, ul. Mickiewicza 5

Wykształcenie

  • magister filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: metody badań w glottodydaktyce, różnice indywidualne uczniów w uczeniu się i nauczaniu języków  obcych, socjolingwistyka, antropologia języka

 

 

mgr Karolina Pawlak

Kierownik Pracowni Języków Specjalistycznych i Komunikacji 

Koordynator instytutowej strony internetowej

karolina.pawlak@pwsz.edu.pl  

Wykształcenie:

  • magister filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
  • Podyplomowe Studium Przekładu, Uniwersytet Wrocławski
  • studia podyplomowe z administracji i zarządzania, WSH w Lesznie

Zainteresowania zawodowe:

praktyczna nauka języka, język angielski specjalistyczny, np. aspekty i problemy społeczne o skali krajowej i światowej

Prowadzone zajęcia:

język angielski specjalistyczny (lektoraty) oraz  przedmioty praktycznej nauki języka (filologia)

 

 

  

mgr Roman Martynów

Koordynator Pracowni Innowacji Dydaktycznych

roman.martynow@pwsz.edu.pl

z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową związany od 15 lat. Na kierunku filologia prowadzi kursy związane z dydaktyką nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej, akwizycją języka oraz kursy praktycznej nauki języka. Zawodowo interesuje się nowościami z zakresu nauczania języka angielskiego oraz przedmiotów w języku angielskim. Prywatnie lubi wszystko co włoskie.