PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
11 stycznia 2021

Wykłady online

Wykłady online
Wspieranie edukacji zdalnej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut lingwistyki Stosowanej podejmuje inicjatywę wspierania edukacji zdalnej i poszukuje alternatywnych form działań naukowych.

Oferta wykładów, warsztatów, szkoleń na wybrane tematy  dla studentów, uczniów, nauczycieli oraz dla każdego, kto znajdzie w naszych propozycjach coś interesującego.

 

1. Literatura dziecięca w nauce języka angielskiego - mgr Karolina Stróżycka, styczeń 2021, warsztaty, odbiorcy: studenci, nauczyciele.

 

2. Horyzonty edukacji. Co należy wiedzieć, żeby uczyć, nauczyć, wspierać i rozwijać (również siebie) - mgr Dorota Giżyńska, mgr Magdalena Konkiewicz, mgr Roman Martynów, luty 2021, podcast, odbiorcy: każda osoba, którą temat interesuje.

 

3. Gramatyka angielska poza podręcznikiem - dr hab. Paweł Scheffler, prof., luty 2021, wykład, odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, studenci.

 

4. Nauczanie zdalne budzi emocje. Jak interpretować badania dotyczące emocji wywoływanych przez nauczanie zdalne? Czy są one drogowskazem jak uczyć i jak budować relacje z naszymi uczniami? - mgr Roman Martynów, warsztaty, marzec 2021, odbiorcy: każda osoba, którą temat interesuje.

 

5. Drama - forma aktywizowania studentów - mgr Edyta Mróz, marzec  2021, warsztaty, odbiorcy: studenci, nauczyciele.

 

6. Bilingualism - myths and realities - dr Danuta Główka, wykład interaktywny, kwiecień 2021, podcast, odbiorcy: studenci, nauczyciele języka angielskiego, uczniowie.

 

7. O szczęściu przez pryzmat myśli filozoficznej - dr Aleksandra Wojciechowska, mgr Roman Wieczorek podcast kwiecień 2021, odbiorcy:  każda osoba, którą temat interesuje.